Varausehdot

Noudatamme majoitus- ja kokoustilojen, huoneistojen ja matkailun ohjelmapalveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja varausten peruuttamisessa seuraavia ehtoja.

 

1. VARAAMINEN JA MAKSAMINEN                     

Varaaminen tapahtuu Internetin kautta sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeella tai soittamalla Tähti ja Koivuun.

Varaus tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen koti@tahtijakoivu.fi.

Varaus on alustavasti voimassa seitsemän (7) vuorokautta varauspäivämäärästä.

 

Varauksesta tulee käydä ilmi:

varaajan nimi, täydellinen osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, varattava kohde, tulopäivät, varattavat vuorokaudet, henkilömäärä ja lemmikkieläimet. Varaukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Varauksen tehdessään asiakas samalla hyväksyy varasehdot.

HUOM! Varaus on sitova (lue varauksen peruuttaminen).

 

Koko vuokra tai maksu laskutetaan kerralla, ellei erikseen toisin sovita. Asiakkaalle lähetetään lasku varauksen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Lasku on erikseen pyydettäessä mahdollista saada myös postitettuna. Postin kautta lähettämiimme laskuihin lisäämme 5 euron laskutuslisän. Maksu on mahdollista maksaa myös paikan päällä käteisellä.

 

2. VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

 

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti) Tähti ja Koivuun. Laskun maksamatta jättäminen ei kelpaa peruutukseksi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Tähti ja Koivuun.

 

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee.

 

Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

 

3. TÄHTI JA KOIVUN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

 

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force major), voidaan varaus perua. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

 

4. OLESKELU LOMAKOHTEESSA

 

Lomakohde on asiakkaan käytössä tulopäivästä kello 16.00 lähtöpäivään kello 12.00 saakka, ellei erikseen muuta sovita.

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä varauksen yhteydessä on ilmoitettu. Taltan tai asuntovaunun käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty. Lemmikkieläinten tuomisesta on aina sovittava erikseen.

 

Tupakointi sisätiloissa on kielletty (siivous- ja tuuletusmaksu 100 €)!

Alkoholin käytössä toivomme huomaavaisuutta muita majoittujia kohtaan. Mikäli asiakas aiheuttaa tarpeetonta häiriötä, vuokranantajalla on oikeus poistaa majoittuja välittömästi ilman vuokran takaisinmaksua.

 

5. VAHINKOJEN KORVAUKSET

 

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot kohteen omistajalle. HUOM! Asiakkaalta veloitetaan myös vahingon korjaamiseen ja perimiseen käytetty aika. Lomakohde tarkistetaan aina jokaisen asiakkaan jälkeen. Normaalissa käytössä hajonneista tavaroista ei peritä korvausta jälkikäteen, jos niistä on ilmoitettu vuokranantajalle.

 

6. OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

 

Tähti ja Koivu varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos lomapalvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.

 

7. VALITUKSET

 

Kaikki lomakohteeseen tai ohjelmapalveluun liittyvät huomautukset on osoitettava viipymättä aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan Tähti ja Koivun henkilökunnalle.

 

8. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

 

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Seinäjoen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

PERUUTUSEHDOT

 

Peruutusehdot ja laskutusperusteet:

 

Ryhmäruokailu, kokoustilat, perhejuhlat ja ohjelmapalvelut:

 

– ohjelmapalveluista perimme 50 % etumaksua varausmaksuna (HUOM! peruutuksen yhteydessä varausmaksua ei palauteta). Loppulasku erääntyy 7 vrk tapahtumasta.

– kaikkien varausten peruutus 14 vrk ennen tilaisuutta ilman kustannuksia (ohjelmapalvelut poikkeus)

– 2 vrk-13 vrk ennen tilaisuutta 2 €/hlö

– 1 vrk ennen tilaisuutta 50 % hinnasta

– laskutusperuste on edellisen päivänä ennen klo 12 ilmoitettu henkilömäärä. Mikäli vieraita on yli ilmoitetun määrän, laskutamme todellisten kustannusten mukaisesti

– perhejuhlista perimme etumaksua 50 % arvioiduista kustannuksista. Lasku erääntyy 14 vrk ennen juhlapäivää. Loppulasku erääntyy 7 vrk juhlapäivästä.

– muut laskut käteisellä tai laskutus sopimuksen mukaisesti. Laskutuslisä on 5 euroa.

 

Majoitusvaraukset

 

– peruutus 1 viikko ennen ilmoitettua saapumispäivää ilman kustannuksia

– 2-6 vrk ennen ilmoitettua saapumispäivää perimme 50 % perusmaksusta

– 1 vrk ennen ilmoitettua saapumispäivää perimme majoituksen perusmaksun